LIC Nomura MF ETF - SENSEX
LICN

LIC Nomura MF ETF - SENSEX (LICNETFSEN)

₹648.640.21%

Key Stats

₹648.12
Day's Price Range
₹653
₹523.99
52-Week Price Range
₹677.4
1 Month Return8.66 %
3 Month Return11.86 %
1 Year Return8.82 %

Company Information

OrganisationLIC Nomura MF ETF - SENSEX
HeadquartersMumbai
IndustryETF